Fact van de dag

145.000 werknemers verdienen meer dan een ton

145.000 mensen verdienen meer dan een ton

145.000 mensen hebben in 2011 meer dan een ton aan salaris ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat uitzocht hoe hoog de lonen van alle 7,9 miljoen banen in Nederland zijn. Het gemiddelde jaarloon was 31.340 euro.

Hoeveel mensen verdienen meer dan een ton?

  • 18.000
  • 2.800
  • 600
meer dan 4 ton

In die cijfers zijn alle banen meegerekend: dus naast full-time werk ook bijbanen en part-time banen. Bonussen en eindejaarsuitkeringen tellen ook mee. In 1,8 procent van alle banen kwam het ontvangen salaris op meer dan een ton uit. Drieduizend mensen kregen zelfs meer dan vier ton mee. 

Relatief de meeste grootverdieners zitten in de financiële dienstverlening. Van alle banen in die sector is het loon in 8 procent van de gevallen hoger dan een ton. Het gaat om iets meer dan 21.000 grootverdieners. Van hen kregen er 600 meer dan vier ton salaris.

In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar advocaten, accountants en andere juridische dienstverlening bij horen, waren er 1000 mensen die meer dan vier ton ontvingen. In die sector zijn in totaal bijna 29.000 salarissen hoger dan een ton. Daarmee telt de sector in absolute zin de meeste grootverdieners.

11 procent grootverdieners is vrouw
Het gaat hier alleen om banen van werknemers. Winsten of andere inkomsten zijn door het CBS niet meegerekend. De meeste grootverdieners zijn mannen. Het aandeel vrouwen met een inkomen boven de 100.000 euro is iets meer dan 11 procent.

Eerdere Facts van de dag

Fact van de dag

174 gemeenten waar de politie te vaak te laat is

Meer weten?
Fact van de dag

390.000 mensen in Nederland in de bijstand

Meer weten?
Fact van de dag

812.731 boetes in 4 maanden door trajectcontroles

Meer weten?
Fact van de dag

50.975.592 passagiers op Schiphol in 2012

Meer weten?