Fact van de dag

48% van de gemeentembtenaren woont ergens anders

Ambtenaren wonen elders

Iets minder dan de helft van de gemeentambtenaren in Nederland, woont niet in zijn eigen gemeente. Voor gemeentesecretarissen, de bazen van alle ambtenaren in een gemeente, ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Waar wonen de ambtenaren in jouw gemeente?

Bron: © 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek / Kadaster, Zwolle, 2012

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga vindt dat een slechte ontwikkeling. Volgens hem moeten gemeentesecretarissen het goede voorbeeld geven, omdat anders gewone ambtenaren ook veel vaker niet naar hun werkgemeente verhuizen. "Dan verdwijnt een belangrijk element dat we vroeger hadden, dat de ambtenaren hun gemeente goed kennen."

Ook in Schiedam woont de gemeentesecretaris in een andere gemeente. De fractie van Leefbaar Schiedam maakt regelmatig mee dat ambtenaren de stad niet goed kennen. "Dat moet je niet willen", aldus fractievoorzitter Gerrie de Bel.

De Schiedamse gemeentesecretaris zegt er alles aan te doen de stad te leren kennen. Maar hij blijft wel gewoon 30 km verderop in Waddinxveen wonen. "Ik heb een gezin met kinderen die op school zitten, daar vriendjes en vriendinnetjes hebben. Ik ben wel eens eerder verhuisd voor mijn werk, dat heeft impact op je gezin", aldus gemeentesecretaris Jan van Ginkel.

De Tweede Kamerfractie van D66 vindt de cijfers 'schokkend' en wil dat minister Plasterk de situatie aan gaat pakken. "De gemeenteraden moeten hier meer werk van maken bij de aanstelling van secretarissen: wonen in de gemeente als voorwaarde opnemen in het arbeidscontract. Gemeentesecretaris ben je 24 uur per dag, net als burgemeester."

Eerdere Facts van de dag

Fact van de dag

174 gemeenten waar de politie te vaak te laat is

Meer weten?
Fact van de dag

390.000 mensen in Nederland in de bijstand

Meer weten?
Fact van de dag

812.731 boetes in 4 maanden door trajectcontroles

Meer weten?
Fact van de dag

50.975.592 passagiers op Schiphol in 2012

Meer weten?